دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
فرم تقاضانامه ثبت نام با آزمون و بدون آزمون مقاطع مختلف
اطلاعات مورد نظر را به دقت وارد کنید.

ویژه برادران

:در صورت فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته ذکر معدل کاردانی الزامیست

جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد ذکر معدل کارشناسی الزامیست