پنحشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۳


کارشناس پژوهش

ساختمان طالقانی- طبقه چهارم-دفتر پژوهش
شماره تماس : 44251495-011 داخلی 118


خانم تقی زاده 1- نظارت و هماهنگی در روند انجام پایان¬نامه های کارشناسی ارشد
2- اختصاص امتیاز به فعالیت های پژوهشی انجام شده توسط دانشجویان
3- استعلام از ایران داک در خصوص تکراری نبودن موضوع پژوهش
4- نظارت و هماهنگی در روند انجام طرحهای تحقیقاتی
5- هماهنگی در برگزاری جلسات شورای پژوهشی و ارائه فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی جهت ترفیع
6- کلیه امور مربوط به کتابخانه
7- نظارت بر برگزاری آزمایشگاهها و تامین تجهیزات آنها
8- برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی در دانشگاه
9- مسئول برگزاری مراسم هفته پژوهش و نمایشگاههای درون وبرون دانشگاهی