يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
امور دانشجویی


رفاه دانشجویی


صندوق رفاه


کلیه دانشجویان مایل به استفاده از وام شهریه می توانند جهت ثبت نام به دفتر امور دانشجویی مراجعه نمایند(واحد رفاه دانشجویان)
  به دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد حداکثر 3 ترم ، دانشجویان کارشناسی پیوسته حداکثر 6 ترم وام تعلق می گیرد

وام با کارمزد 4% بوده و پس از پایان تحصیل در صورت تمایل برای دانشجو دفترچه اقساط صادر می گرددامور بیمه


کلیه دانشجویان در آغاز هر سال تحصیلی بصورت رایگان توسط موسسه بیمه می شوند فلذا در صورت وقوع سانحه یا آسیب دیدگی ،دانشجو می تواند جهت دریافت هزینه های درمان با در دست داشتن کارت دانشجویی جهت دریافت معرفی نامه به دفتر امور دانشجویی(واحد رفاه دانشجویی) مراجعه نماید.

تربیت بدنی


کمیته تربیت بدنی با هدف کلان توسعه و گسترش ورزش در میان اقشار دانشگاهیان تلاش خود را مصروف این داشته است که با برنامه ریزی دقیق و اجرای منظم برنامه های تدوین شده (در حد بضاعت خود)استعداد سرشار و توان بالقوه قشر جوان دانشجویان را در مسیر تعالی و شکوفایی قرار دهد.لذا با توجه به اینکه موثرترین وسیله برای رسیدن به اهداف مورد نظر گسترش هر چه بیشتر فعالیت های ورزشی و مشارکت فعال دانشجویان در انجام امور فوق برنامه و مسابقات ورزشی می باشد ، کمیته تربیت بدنی در چند بخش عمده به شرح زیر انجام وظیفه می نماید:

  برگزاری مسابقات ورزشی در سطح موسسه

  برگزاری مسابقات ورزشی با موسسات و دانشگاههای منطقه

  شرکت در المپیادهای ورزشی

  برگزاری مسابقات در رشته های مختلف به مناسبت های مختلف در طول سال

امور تغذیه

دانشجویان عزیز در صورت تمایل می توانند از وعده غذایی ناهار موسسه استفاده نمایند.سیستم تغذیه بصورت اتوماسیون (ماشینی)بوده و دانشجویان لازم است با ثبت نام و دریافت کارت تغذیه از واحد رفاه دانشجویی ، نسبت به شارژ کارت ،رزرو غذای روزانه یا هفتگی و دریافت آن اقدام نمایند.