جمعه ۲۹ تير ۱۴۰۳


مدیر امور فرهنگی و دانشجویی


ساختمان آیت اله طالقانی-طبقه دوم
تلفن تماس: 44251495-011 داخلی 6

خانم مقدم 1-نظارت بر اجرای برنامه خدمات رفاهی و فعالیت های غیرآموزشی و فوق برنامه دانشجویان
2-توسعه و تعمیم مسابقات مختلف ورزشی در موسسه و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
3-نظارت بر اسکان و تغذیه دانشجویان
4-نظارت بر انجام امور مربوط به مشاوره و راهنمایی دانشجویان در زمینه های تحصیلی ، شغلی و شخصی
5-نظارت بر فعالیت های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشجویان
6- برنامه ریزی برای فراهم آوردن امکانات فرهنگی ، هنری برای نیروهای دانشگاهی